El-Castillo-logo-CMYK-C-horiz_El-Castillo-Logo-horiz

Y Castell

Gwesty moethus Boutique

 Lle LOVE yn wir yn yr awyr!

Gwesty Moethus Boutique Costa Rica

Mae El Castillo ar agor

Croeso i El Castillo

Mae gwesteion yn disgrifio eu profiad pum seren yn El Castillo fel un hudolus. Ymhyfrydu yn ein plasty moethus. Lolfa yn ein pwll clogwyn eiconig yn edrych dros y Môr Tawel. Mwynhewch ein bwyd rhyfeddol a choctels. Ond peidiwch ag anghofio tynnu'ch esgidiau a bod gartref. Rydym yn ei alw'n geinder achlysurol.

Aros

Aros - Cinio - Chwarae. Gwesty El Castillo Boutique, Costa Rica
Mae yna reswm bod ein gwesty moethus naw ystafell i oedolion yn unig wedi'i enwi Y Castell: Gellir dadlau mai'r strwythur godidog sydd wedi'i leoli 600 troedfedd uwchben y Cefnfor Tawel sydd â'r olygfa fwyaf dramatig yn Costa Rica i gyd. Gwych, ie. Stuffy, na. Bydd ein staff eithriadol yn sicrhau mai eich gwyliau yw'r mwyaf o'ch oes.

Ciniawa

Aros - Cinio - Chwarae. Gwesty El Castillo Boutique, Costa Rica

Cinio ym mwyty El Castillo ei hun, Castillo's Kitchen, cysyniad Bwrdd y Cogydd sy'n meistroli esblygiad bwyd Costa Rican. Profwch elfennau o Costa Rica ym mhob pryd mewn ffordd newydd ac arloesol. 

chwarae

Aros - Cinio - Chwarae. Gwesty El Castillo Boutique, Costa Rica
Croeso i'r jyngl a thua tri y cant o'r fioamrywiaeth yr ochr yma i'r blaned. Os yw'n well gennych fywyd gwyllt na bywyd nos, dyma'r lle i chi. Mae gwylio morfilod, snorkelu, heicio, pysgota môr dwfn, leinin sip, syrffio, caiacio, cribo traeth, a gwylio crwbanod môr i gyd o fewn munudau i El Castillo.
Adolygiadau gwesteion

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am El Castillo

Rydyn ni'n Caru El Castillo! Roedd y staff yn anhygoel! Goruchwyliodd y Rheolwr Cyffredinol, Rebeca, ein harhosiad a sicrhaodd fod ein holl anghenion yn cael eu diwallu….cysur ystafell, bwyd, ein llinell sip a gwibdeithiau taith jyngl ATV, cludiant….
Cathy C
Mawrth 2020
Gwesty o'r radd flaenaf yn gyfan gwbl. Mae bron cymaint o staff ag ymwelwyr ac i gyd yn hynod gyfeillgar ac yn gwybod sut i wneud eich arhosiad yn bleserus.
Ken W.
Chwefror 2020
Lleoliad Priodas Perffaith! Yn ddiweddar cawsom ein priodas yn El Castillo, ac roedd yn bopeth roeddem wedi breuddwydio amdano, a mwy!
Meaghan
Mawrth 2020
Eich darn eich hun o berffeithrwydd ym mharadwys drofannol. Nid wyf yn siŵr a ddylwn i ddechrau'r adolygiad o'r safbwyntiau neu'r staff gan fod y ddau yn rhagorol.
Nicole_shongololo
Ionawr 2020

Mynnwch olwg unigryw o El Castillo cyn ymweld

Gallwch gerdded trwy'r gwesty cyfan, gan gynnwys yr ystafelloedd, y bwyty a'r ardd, i gael syniad o sut beth yw aros yn El Castillo. Cliciwch ar y botwm isod i ddechrau!

rhagorol
5.0 / 5.0
Adolygiadau 394

Eithriadol 4.8/5.0
100% o'r Gwesteion yn Argymell
Adolygiadau 92

Eithriadol
9.4 / 10
Adolygiadau 35

Awesome
9.2 / 10
Adolygiadau 65

Chwarae Fideo

Teithiau Antur