FB
X

Kami komited untuk mengekalkan ketepatan, kerahsiaan dan keselamatan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi ("Maklumat Peribadi"). Sebagai sebahagian daripada komitmen ini, dasar privasi kami mengawal tindakan kami kerana ia berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi. +

.

1. Pengenalan

Kami bertanggungjawab untuk mengekalkan dan melindungi Maklumat Peribadi di bawah kawalan kami. Kami telah menetapkan individu atau individu yang bertanggungjawab untuk mematuhi dasar privasi kami.

2. Mengenalpasti Tujuan

Kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi untuk memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta dan menawarkan produk dan perkhidmatan tambahan yang kami percaya anda mungkin berminat. Tujuan kami mengumpul Maklumat Peribadi akan dikenal pasti sebelum atau di masa kami mengumpul maklumat. Dalam keadaan tertentu, tujuan maklumat dikumpul mungkin jelas, dan persetujuan mungkin tersirat, seperti di mana nama, alamat dan maklumat pembayaran anda diberikan sebagai sebahagian daripada proses pesanan.

3. Persetujuan

Pengetahuan dan persetujuan diperlukan untuk pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi kecuali jika diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Memberi kami Maklumat Peribadi anda sentiasa menjadi pilihan anda. Walau bagaimanapun, keputusan anda untuk tidak memberikan maklumat tertentu mungkin mengehadkan keupayaan kami untuk menyediakan produk atau perkhidmatan kami kepada anda. Kami tidak akan memerlukan anda untuk bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat sebagai syarat kepada pembekalan produk atau perkhidmatan, kecuali seperti yang diperlukan untuk dapat membekalkan produk atau perkhidmatan tersebut.

4. Mengehadkan Kutipan

Maklumat Peribadi yang dikumpul akan terhad kepada butiran yang diperlukan untuk tujuan yang dikenal pasti oleh kami. Dengan persetujuan anda, kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi daripada anda secara peribadi, melalui telefon atau dengan menghubungi anda melalui mel, faksimili atau Internet.

5. Mengehadkan Penggunaan, Pendedahan dan Pengekalan

Maklumat Peribadi hanya boleh digunakan atau didedahkan untuk tujuan ia dikumpul melainkan anda telah bersetuju sebaliknya, atau apabila ia dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Maklumat Peribadi hanya akan disimpan untuk tempoh masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kami mengumpulnya atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun maklumat anda hanya untuk kegunaan kami sendiri, dan kami tidak berkongsi atau menjual maklumat sedemikian, sesetengah maklumat mungkin boleh diakses oleh rakan kongsi yang kami hubungi yang boleh membantu kami menyampaikan perkhidmatan kami, seperti penyedia teknologi pihak ketiga. 

6. Ketepatan

Maklumat Peribadi akan disimpan dalam bentuk yang tepat, lengkap dan terkini yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penggunaannya.

 7. Melindungi Maklumat Pelanggan

Maklumat Peribadi akan dilindungi oleh perlindungan keselamatan yang bersesuaian dengan tahap sensitiviti maklumat. Kami mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi Maklumat Peribadi anda daripada sebarang kehilangan atau penggunaan, akses atau pendedahan tanpa kebenaran.

8. Keterbukaan

Kami akan menyediakan maklumat kepada anda tentang dasar dan amalan kami berkenaan dengan pengurusan Maklumat Peribadi anda.

9. Akses Pelanggan

Atas permintaan, anda akan dimaklumkan tentang kewujudan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda, dan akan diberikan akses kepadanya. Anda boleh mengesahkan ketepatan dan kesempurnaan Maklumat Peribadi anda, dan boleh meminta agar ia dipinda, jika sesuai. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan mendedahkan maklumat tertentu kepada anda. Sebagai contoh, kami mungkin tidak mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan anda jika individu lain dirujuk atau jika terdapat sekatan undang-undang, keselamatan atau hak milik komersial.

10. Mengendalikan Aduan dan Cadangan Pelanggan 

Anda boleh mengarahkan sebarang pertanyaan atau pertanyaan berkenaan dengan dasar privasi kami atau amalan kami dengan

menghubungi:

[e-mel dilindungi]

Maklumat tambahan

Cookies

Kuki ialah fail komputer kecil atau sekeping maklumat yang mungkin disimpan dalam pemacu keras komputer anda apabila anda melawati tapak web kami. Kami mungkin menggunakan kuki untuk meningkatkan kefungsian tapak web kami dan dalam beberapa kes, untuk memberikan pelawat pengalaman dalam talian yang disesuaikan.

Kuki digunakan secara meluas dan kebanyakan pelayar web dikonfigurasikan pada mulanya untuk menerima kuki secara automatik. Anda boleh menukar tetapan penyemak imbas Internet anda untuk menghalang komputer anda daripada menerima kuki atau untuk memberitahu anda apabila anda menerima kuki supaya anda boleh menolak penerimaannya. Sila ambil perhatian, walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak mengalami prestasi optimum tapak web kami.

Laman Web lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak pihak ketiga lain yang tidak dikawal oleh dasar privasi ini. Walaupun kami berusaha untuk hanya memaut ke tapak yang mempunyai piawaian privasi yang tinggi, dasar privasi kami tidak lagi terpakai sebaik sahaja anda meninggalkan tapak web kami. Selain itu, kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi yang digunakan oleh tapak web pihak ketiga. Oleh itu, kami mencadangkan agar anda menyemak penyata privasi tapak tersebut untuk mengetahui cara maklumat anda boleh dikumpul, digunakan, dikongsi dan didedahkan.

Tempah Terus & Simpan

Tawaran istimewa kami ada di sini. Daftar ke senarai e-mel kami dan buka kunci kadar terendah, dijamin.

Ia PERCUMA untuk mendaftar dan mudah untuk menyertai.

Mainkan Video