FB
X

Interaktívna digitálna prehliadka

Ak chcete získať exkluzívny pohľad na El Castillo pred návštevou, začnite výberom tlačidla prehrávania nižšie. Na prepínanie poschodí môžete použiť ikonu vľavo dole. Na mobile: Potiahnutím prstom sa rozhliadnete. Dvojitým ťuknutím alebo výberom kruhov trasových bodov sa posuniete vpred. Na pracovnej ploche: Kliknite a potiahnite myšou alebo použite ľavý a pravý kláves na klávesnici na otáčanie doľava a doprava. Kliknite alebo použite šípky nahor a nadol na pohyb vpred. Ak chcete získať úplný zážitok, zobrazte na celej obrazovke výberom ikony vpravo dole.

360º fotografické prehliadky

Na pracovnej ploche: Kliknite a potiahnite myšou, aby ste sa rozhliadli. Na mobile: Potiahnutím prstom sa rozhliadnete.
Prehrať video